Menu

Huurcontract tekenen

Het belangrijkste wanneer je een woning gaat huren is het huurcontract. Hierin staan immers alle afspraken die je maakt met de verhuurder betreffende de woning. In een huurcontract staat informatie over de volgende aspecten

 • Huurprijs
 • Wijze van betaling
 • Opzegtermijn; de opzegtermijn is over het algemeen gelijk aan de betalingstermijn. Deze moet echter minstens 1 maand betreffen
 • Omschrijving van de woonruimte
    ? Beschrijving van meubels wanneer de woning gemeubileerd is

Ook kan hier extra informatie in staan over de volgende aspecten

 • Servicekosten
 • Gas/water/licht
 • Onderhoud van de woning
 • Gebruik van gemeenschappelijke ruimtes

Staat van de woning

Het is vaak niet toegestaan (grote) veranderingen aan te brengen aan de woning. Omdat de verhuurder de woning in goede staat, en meestal in dezelfde staat als op moment van verhuur, weer terug wilt is het verstandig om aan het begin van de huur de staat van de woonruimte vast te leggen. Zo voorkomt u onenigheid over de staat bij oplevering en kunt u bewijzen dat deze nog hetzelfde is.

Huurbescherming

Huurbescherming betekent dat de verhuurder niet zomaar het huurcontract kan opzeggen en een geldige reden moet hebben. Dat wil zeggen, alleen redenen die in de huurwet staan. Denk hierbij aan wanprestaties van de huurder, zoals een betalingsachterstand. Je hebt vrijwel altijd recht op huurbescherming wanneer je een woning huurt. Er zijn enkele uitzonderingen;

 • Een tijdelijk huurcontract op grond van de leegstandswet
 • Je huurt een winkelwoning, dienstwoning, of recreatiewoning
 • Je huurt een ligplaats voor een woonboot
 • Je hebt een huurcontract voor een zelfstandige woning voor een vaste periode van 2 jaar of minder (wanneer je een kamer huurt geldt een periode van 5 jaar)

Sleutel overdracht

Wanneer je een huurcontract tekent volgt vrijwel direct de sleuteloverdracht. Hierbij loop je met de verhuurder door de woning en wordt naar de staat van de woning gekeken. Zoals eerder vermeld is het verstandig deze vast te leggen. Noteer daarom aanwezige schade en sporen van vorige bewoners en maak foto’s wanneer mogelijk. Op deze manier heb je bewijs van de schade en sporen. Ook worden de meterstanden en waterdruk van de cv-ketel gecontroleerd en genoteerd.
Het kan zijn dat de verhuurder sleutelgeld, contractkosten of administratiekosten in rekening brengt. Pas hiermee op. Het vragen van sleutelgeld, geld voor de sleutel en dus toegang tot de woning, is niet toegestaan. Contractkosten en administratiekosten worden in rekening gebracht voor de werkzaamheden omtrent het afsluiten van het contract. Dit is toegestaan maar mag de werkelijke kosten niet overschrijden. 

Medebewoner aanmelden

Of een nieuwe medebewoner aangemeld moet worden is afhankelijk van de situatie. Wordt deze persoon slechts een medebewoner in uw huurwoning hoeft dit niet gemeld te worden. Wanneer deze persoon ook medehuurder wilt worden zal het gemeld moeten worden bij de verhuurder en dien je hiervoor een verzoek in te dienen. Ben je getrouwd, of heb je een geregistreerd partnerschap met de medebewoner, dan wordt deze automatisch medehuurder als hij of zij op het adres van de huurwoning wordt ingeschreven.
Wanneer een medebewoner vertrekt gelden dezelfde regels. Is hij of zij slechts een medebewoner hoeft dit niet te worden gemeld. Is de medebewoner ook medehuurder, moet deze hier zelf melding van maken. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan vervalt het medehuurder schap wanneer je partner niet meer op het adres staat ingeschreven.

Huurwoning onderverhuren

Het onderverhuren van een huurwoning betekent dat jij als huurder van een woning deze woning doorverhuurt aan een andere huurder. Dit kan bijvoorbeeld als jij voor langere tijd naar het buitenland gaat of met iemand gaat samenwonen maar nog niet je eigen woning wilt opzeggen. Op deze manier hou je de mogelijkheid om terug te keren naar je huurwoning zonder te veel geld aan huur kwijt te raken. Om dit te kunnen doen heb je echter toestemming nodig van de verhuurder. Heb je hier toestemming voor gekregen, zorg dan dat ook de onderhuur vast komt te liggen in een contract. Controleer hiervoor eerst alle regels en eisen.

Aanpassingen huurwoning

Wil je de huurwoning (deels) verbouwen? Dan heb je hier toestemming van de verhuurder voor nodig. Dit geldt ook voor veranderingen aan de woning zoals het plaatsen van een nieuwe badkamer of keuken of zelfs het maken van een aanbouw. Het is dan ook verstandig hier vooraf duidelijke afspraken over te maken met de verhuurder. Bespreek hierbij ook een mogelijke vergoeding. De verhuurder mag een aanvraag voor een verbouwing in slechts enkele situaties verbieden; wanneer de waarde van de woning hierdoor daalt, of wanneer de woning door de aanpassingen minder goed verkoopt. Wil je een aanpassing aan de woning doen die eenvoudig ongedaan te maken is? Dan heb je doorgaans geen toestemming nodig van de verhuurder. Denk hierbij aan kleinere aanpassingen zoals het verven van een muur, of het ophangen van kastjes of plankjes.