Wanneer heb ik recht op huurtoeslag?

Als je in een huurwoning woont kun je in sommige gevallen aanspraak maken op huurtoeslag, dit werd vroeger ook wel huursubsidie genoemd.  Óf je daadwerkelijk recht hebt op huurtoeslag en op hoeveel, is onder andere afhankelijk van de huurprijs, je inkomen en je woonsituatie. Daarnaast dien je altijd de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Zelfstandige woonruimte

Allereerst is het van belang dat je in een zelfstandige woonruimte woont. Dit is een woning met een eigen voordeur die bestaat uit een woon- of slaapkamer en een eigen keuken. Denk aan een appartement, een studio of een rijtjeshuis. Ook kan het voorkomen dat een onzelfstandige woonruimte door de belastingdienst wordt aangewezen voor huurtoeslag. Op deze manier heb je als bewoner van bijvoorbeeld een gedeelde studentenflat alsnog recht op huurtoeslag.

Maximale huur

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag de huurprijs niet te hoog zijn. Hoe hoog de huur mag zijn, is afhankelijk van je leeftijd én van je woonsituatie. Ben je bijvoorbeeld tussen de 18 en 23 jaar, dan mag de rekenhuur niet boven boven de 409,92 euro liggen. Heb je echter een kind, dan mag de huur niet hoger zijn dan 710,68. Ook wanneer jeo uder bent dan 22, dan mag de maandelijkse huur niet hoger zijn dan 710,68. Wanneer je jonger bent dan 18, kom je normaal gesproken niet in aanmerking voor huurtoeslag. Hier gelden echter wel enkele uitzonderingen, zijn je beide ouders overleden, ben je getrouwd (geweest) of ben je geregistreerd partner (geweest) of heb je een kind, dan heb je alsnog recht op huurtoeslag. De huur mag dan niet hoger zijn dan 409,92 per maand.

Maximale inkomen

Ook je inkomen bepaalt of je recht heb op huurtoeslag hoe meer je verdient, hoe minder huurtoeslag je ontvangt. Verdien je meer dan de bovengrens, dan ontvang je helemaal niets. Deze bovengrens bedraagt voor mensen die alleen wonen 22.100 euro per jaar. Woon je samen en ben je jonger dan de AOW-leeftijd, dan mag het gezamenlijk inkomen niet boven de 30.000 euro per jaar liggen. Samenwonenden die ouder zijn dan de AOW-leeftijd mogen samen niet meer dan 30.050 per jaar verdienen.

Maximaal vermogen

De laatste factor die de hoogte van huurtoeslag bepaalt is het eigen vermogen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag het eigen vermogen niet hoger zijn dan 24.437 per persoon. Tot het eigen vermogen hoort spaargeld, aandelen en vastgoed. Let op, bijzonder vermogen telt niet mee, hieronder vallen bijvoorbeeld smartengeld en het vermogen van een minderjarig kind waar jij, je toeslagpartner, je medebewoners en je kind niet aan kunnen komen.