“Amsterdam moet stoppen met verkoop sociale huurwoningen”

Het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam loopt snel terug. Woningcorporaties kiezen er namelijk steeds vaker voor om hun aanbod te liberaliseren of om de sociale huurwoningen te verkopen. Dit alles omdat zij geld nodig hebben om zo de vermogenspositie te verbeteren. Huurdersvereniging Amsterdam (HA) wil dat woningcorporaties hier zo snel mogelijk mee stoppen. Vraag naar sociale huurwoningen stijgt alleen maar Niet alleen loopt het aanbod van sociale huurwoningen terug, ook de vraag naar betaalbare huurwoningen stijgt in Amsterdam. Als gevolg van de toestroom van jongeren en studenten wor...
Meer