“Amsterdam moet stoppen met verkoop sociale huurwoningen”

Nieuws on 26 Mar , 2016

Het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam loopt snel terug. Woningcorporaties kiezen er namelijk steeds vaker voor om hun aanbod te liberaliseren of om de sociale huurwoningen te verkopen. Dit alles omdat zij geld nodig hebben om zo de vermogenspositie te verbeteren. Huurdersvereniging Amsterdam (HA) wil dat woningcorporaties hier zo snel mogelijk mee stoppen.

Vraag naar sociale huurwoningen stijgt alleen maar

Niet alleen loopt het aanbod van sociale huurwoningen terug, ook de vraag naar betaalbare huurwoningen stijgt in Amsterdam. Als gevolg van de toestroom van jongeren en studenten wordt de groep van huurders met een laag of midden inkomen namelijk steeds groter. Daar komt nog eens bij dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen en de stroom vluchtelingen alleen maar groter wordt. Vooral over de ouderen maakt Terra, voorzitter van de huurdersvereniging, zicht ernstig zorgen: “”Die hebben een grote behoefte aan benedenwoningen. Maar die zijn er niet of nauwelijks.”

Extra bouwlocaties voor woningcorporaties

Het aantal sociale huurwoningen daalde van 63 procent in 2011 naar 57 procent in 2015. Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) geeft toe dat het de verkeerde kant op gaat met de Amsterdamse huisvesting. Daarom riep hij de gemeente vorige week al op om extra bouwlocaties beschikbaar te stellen aan de woningcorporaties.